Visie & Missie

Visie:

Zorgimkerij heeft als missie om mens en natuur samen te brengen waarbij iedereen die bij ons komt zich veilig en thuis voelt. We proberen de kracht van elke deelnemer te bundelen waarbij we elkaar de hand toereiken om elkaar te helpen met wat elke deelnemer nog wel kan en graag wil doen. Elk persoon is bijzonder op zijn of haar manier en dat respecteren wij. Zorgimkerij begeleid elke deelnemer om zich te ontplooien. Hierbij laat zorgimkerij Ecopoll de keuze bij de deelnemer waar hij of zij zich fijn bij voelt. Hierbij passen wij ons in de mogelijkheden van de deelnemers en bieden wij hier in ondersteuning.

Missie:

Mens en natuur:

Onze eerste missie is dat elke vraag bij ons beantwoord wordt en in elke situatie iemand zich veilig en thuis kan voelen. Vrijheid, natuur, respect, ontspanning en gezelligheid vinden wij erg belangrijk. Vraaggericht werken waar mens en natuur samen komen, zodat zij een zinvolle dagbesteding krijgen.

Zorgeloos de dag door:

Ontlasting van andere zorgverleners en mantelzorgers is een tweede missie. Wij vinden het belangrijk dat naasten ook worden ontlast waarbij ze geen zorgen hoeven te maken over hun naaste. Wensen die zorgverleners en mantelzorgers hebben bij de deelnemer mogen uitgesproken worden. Dit kan worden meegenomen in de begeleiding.

Mogelijkheden zien, is de nieuwe uitdaging:

Als derde wil Zorgimkerij Ecopoll door mogelijkheden te zien in de mensen, hen ook de mogelijkheid geven. Waarin ze uitdaging vinden waarna ze zichzelf kunnen ontplooien en zichzelf mogen en kunnen zijn. Dit zorgt voor verbreding van de horizon, voor zowel de zorgimkerij als voor de cliƫnt.

BeleidsverklaringĀ 

In dit onderstaand document is ons beleidsverklaring te lezen.