Begeleid wonen

Locatie Nijmegen

Jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar die hulp nodig hebben naar zelfstandigheid krijgen bij ons de gelegenheid om een tussen stap te maken naar het zelfstandig wonen. Tijdens het begeleid wonen wordt je begeleid met behulp van een begeleidingsplan om je door te laten groeien naar het zelfstandig wonen toe. De locatie biedt gelegenheid voor zeven cliënten die gebruik maken van een gedeelde badkamer, keuken en huiskamer.  Het hebben van werk, een dagbesteding of een studie is bij ons verplicht. Bij is ons de mogelijkheid om ook dagbesteding te krijgen wanneer je nog geen dagbesteding, studie of werk hebt.   

Samenwerken aan zelfstandigheid 

Binnen onze woonvoorziening wonen de jongeren in groepsverband en staat stabiliteit en veiligheid centraal. De basis is stabiliteit op gebied van wonen, werken, leren en een sociaal netwerk. 

Samen wonen
Tijdens het verblijf leren jongeren om elkaar te steunen, waarderen, te stimuleren en inspireren. Samen leren en elkaar erkennen en herkennen zijn speerpunten die jongeren gedurende hun verblijf naar elkaar uitdragen. 

Activiteiten 
Naast omgang met elkaar staan ook een aantal activiteiten centraal waar ze samen bijdrage aan het samen wonen. Zo leren jongeren verschillende huishoudelijke activiteiten uit te voeren. Wordt er gehouden aan vaste taken en planning. Van eten koken tot het doen van boodschappen en gezamenlijke activiteiten. 

Zelfstandig maar niet alleen

Naast jongeren is het huidig netwerk ook belangrijk. Ouders, familie spelen ook een rol in de begeleiding en afstemming in het begeleidingsproces. 

Individualiteit 
Een ieder heeft zijn eigen leerproces en leerbeweging. Dat maakt dat het belangrijk is dat we uit gaan van persoonlijke groei en ontwikkeling en wat iemand wil en mogelijkheden. Daarom vinden wij het belangrijk dat we komen tot persoonlijke doelstellingen komen die afgestemd zijn met iedereen die betrokken is. 

Goede match met bewoners
Wij vinden het belangrijk dat er een goede match is met alle jongeren. De jongeren hebben allemaal verschillende achtergronden, interesses en persoonlijkheden. Dit zorgt voor een rijke en diverse leefomgeving. 

 

Professionele begeleiding in de buurt

Iedereen krijgt een persoonlijk begeleider. Samen met de begeleiding wordt een begeleidingsplan opgesteld en gewerkt aan doelstellingen om uiteindelijk door te groeien naar een zelfstandige woonvorm. 

 Zelfstandig
Elke bewoner krijgt een aantal uur aan individuele begeleiding waar in wekelijks gekeken wordt hoe het gaat en wordt gekeken naar de doelstellingen en zo worden deze nodig aangepast. Tijdens het begeleid wonen is er in de avond een begeleider waarop jongeren kunnen terug vallen en hun verhaal kunnen delen. Ondanks de begeleiding wordt er wel in bepaalde maten zelfstandigheid verwacht en zelfredzaamheid. 

Evaluaties
Elke week wordt er kort geëvalueerd met de bewoner en begeleider. Als de zorg is op gestart vind er na de eerste zes weken een evaluatie plaats dan naar drie maanden en daarna elk half jaar. In de evaluaties worden doelstellingen en plannen bijgesteld en worden er eventueel nieuwe doelstellingen opgesteld.